Två branschdagar för Skogsnäringen 2024-02-28T10:57:08+01:00

Två branschdagar för Skogsnäringen

Välkommen som utställare på sydöstra Sveriges största branschmässa inom skog.

Den 3-4 maj 2024 sätter vi åter fokus på skogsbruk.

Skog & Traktor är en mässa med ovanligt goda möjligheter att demonstrera och visa vad maskinerna går för. Emmaboda Flygbana med sina stora gräs- och asfaltsytor, den intilliggande skogen med möjligheter till demonstrationskörningar, skapar alla möjligheter för dig som utställare.

Under lördagen tillkommer flera verkligt publikfriande inslag. Mängder av härliga veterantraktorer och veteranlastbilar rullar in på morgonen för att ställas ut till beskådan.

Emmaboda – en spännande region
En branschmässa för skogsbruk i sydöstra Sverige är som hand i handske med tanke på regionens utseende, med mängder av skogs- och lantbruk.

Emmaboda och Emmaboda Flygbana ligger mycket centralt i regionen. Flygfältet ger också nära nog obegränsade parkeringsmöjligheter för besökarna med korta avstånd mellan parkering och utställningsområde.

Arrangemang och marknadsföring
Albinsson & Sjöberg har lång erfarenhet och arrangerar årligen ett 20-tal olika mässor och motorevent. Bland andra Sveriges största årliga motormässa, ”Bilsport Performance & Custom Motor Show” i Jönköping med 80.000 besökare. Skog & Traktor kommer att marknadsföras kraftfullt i regionala media, olika typer av rikstäckande branschmedia samt genom flera av Förlags AB Albinsson & Sjöbergs egna tidningar.