För besökare 2021-01-14T10:41:13+00:00

Välkommen till två härliga dagar för dig som är intresserad av skogsbruk och maskiner!

Fredagen den 6:e och lördagen den 7:e maj 2022 genomförs på nytt mässan Skog & Traktor I Emmaboda. En branschutställning med huvudinriktning på skogsbruk.

Mässan genomförs på Emmaboda Flygbana och intilliggande skogsparti där många av maskinerna som skördare och skotare, demonstreras i sin rätta miljö. Det blir försäljning, visning och demonstrationer av allt från stora skogsmaskiner och terränggående fordon till motorsågar, skydds- och jaktkläder och tillbehör av alla de slag.

Under lördagen kompletteras branschmässan med en utställning med veterantraktorer, veteranlastbilar och andra maskiner.

Båda dagarna:
Demonstrationer och visningar av maskiner som skördare, skotare, röjsågar, med mera.

Utställare, se utställarförteckning.

Matservering.