← Tillbaka till skogtraktor.se


Vid anmälan godkänner jag till att få information och erbjudanden om tidningar, produkter, tjänster och event från FabasGruppen AB. Via dotterbolaget Albinsson & Sjöberg samt Fabas Polska SP.ZO.O produceras tidningar, böcker och event. Mantorp Park och Emmaboda Flygbana genomför tävlingsaktiviteter och evenemang. Därtill drivs också två museer, Karlskrona bildmuseum och Karlskrona Porslinsmuseum. Vid behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att använda oss av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse som rättslig grund. Då vi inte kommer att sälja vidare dina uppgifter är det endast FabasGruppens berättigade intresse som kommer att hävdas.
Mer information finns på fabas.se/integritetspolicy
   

Det går även bra att skicka intressanmälan med post. Sänd då foto, fakta om fordon eller maskin samt namn adress och telefon nummer till:

Albinsson & Sjöberg
Box 529
371 23 Karlskrona
Märk kuvertet: Skog & Traktor.